Important information

H.D.Pritchard & Co is a trading name of H.D.Pritchard Ltd, H D Pritchard (Aberaeron) Ltd and H.D.Pritchard Probate Ltd, companies registered in England & Wales with references 08023963, 13840236 and 12161683.

H.D.Pritchard Ltd is registered to carry out audit work in the UK and Ireland by the Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW). Details of the audit registration can be viewed at www.auditregister.org.uk under reference c003193445 and www.cro.ie/auditors for Ireland under reference EWc003193445.

H.D.Pritchard Probate Ltd is authorised to carry out probate work by the ICAEW an approved regulator and licensing authority for probate services.

H.D.Pritchard Ltd, H D Pritchard (Aberaeron) Ltd, and H.D.Pritchard Probate Ltd hold professional indemnity insurance underwritten by Arch Insurance Company (UK) Ltd, the limits of which are in accordance with the rules and guidelines of the ICAEW. The territorial coverage is worldwide excluding professional business carried out from an office in the USA or Canada and excludes any action for a claim brought in any court in the USA or Canada. In respect of probate work, H.D.Pritchard Probate Ltd will disclose on a case by case basis if the value of an estate exceeds the limits of its professional indemnity.

H.D.Pritchard Ltd, H D Pritchard (Aberaeron) Ltd and H.D.Pritchard Probate Ltd are VAT registered businesses with registration numbers 122081420, 404217342 and 354068302.

Gwybodaeth pwysig

H.D. Pritchard & Co yw enw masnachu H D Pritchard Cyf., H D Pritchard (Aberaeron) Cyf a H.D.Pritchard Probate Cyf., cwmniau wedi eu cofrestru yn Lloegr a Chymru gyda’r cyfeirnodau 08023963, 13840236 a 12161683

Mae H.D.Pritchard Cyf. wedi cofrestru gyda’r ICAEW i gwbwlhau gwaith archwilio yn y Ddeyrnas Unedig ac yn yr Iwerddon. Mae manylion ein cofrestriad i’w gweld ar www.auditregister.org.uk o dan cyfeirnod C003193445 ac ar www.cro.ie/auditors o dan cyfeirnod EWc003193445 yn yr Iwerddon.

Mae H.D.Pritchard Probate Cyf. wedi ei awdudrdodi i wneud gwaith cymynbrawf gan yr ICAEW,sy’n rheoleiddiwr awduredig ac yn awdurdod trwyddedol as gyfer gwasanaethau cymynbrawf.

Mae H D Pritchard Cyf., H D Pritchard (Aberaeron) Cyf a H.D.Pritchard Probate Cyf. yn dal yswiriant indemniad proffesiynol wedi’i dan-ysgrifennu gan Arch Insurance Company (UK) Ltd. Mae’r terfynau yn unol gyda rheolau a chanllawiau ICAEW. Mae’r polisi yn rhoi yswiriant byd eang heblaw am fusnes proffesiynol a wueud o swyddfa yn yr Unol Daleithiau neu Canada neu unrhyw gais sy’n cael ei ddwyn i’r llys yn yr Unol Daleithiau neu Canada.Ynglyn a gwaith cymynbrawf, fydd H.D.Pritchard Probate Ltd yn datgelu ar sail pob achos os ydyw gwerth yr Ystad yn fwy na therfynnau’r indemniad proffesiynol.

Mae H D Pritchard Cyf., H D Pritchard (Aberaeron) Cyf a H.D.Pritchard Probate Cyf wedi eu cofrestru am TAW gyda rhifau cofrestru 122081420, 404217342 a 354068302.

Home | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | © 2024 H D Pritchard & Co. All rights reserved.
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 49-51 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, South Parade, Tenby SA70 7DL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 12 Priory St, Cardigan,West Wales SA43 1BU

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

icaew logo