Computer Technology

There has been extensive development and improvement in accounting related software in the last few years. Indeed technological advances are made on a monthly basis at the moment.

We have always advocated your accounting records should be as up-to-date as possible so you are able to make quality decisions but clients have often been reluctant to engage us monthly or quarterly to prepare more regular accounts on the basis of cost.

With new legislation on the horizon under the banner of Making Tax Digital, we have strongly advised all our clients to move to the cloud accounting product Quickbooks Online. This allows real time decisions to be made from up to date records which can only improves decision making. The data is stored on a secure platform by QuickBooks which you can access from your computer, ipad or smart phone.

Please contact us for more information or if you’d like to know the benefits that Quickbooks could bring to your business.

Please contact one of the team to discuss how QuickBooks and AutoEntry could work for you in meeting HMRC’s new regulations and assisting with preparing your VAT and Accounts.

Technoleg Cyfrifiadurol yn gweithio i cadw eich costiau lawr

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae datblygiadau a gwelliannau helaeth wedi bod yn meddalweddau sy’n gysylltiedig gyda cyfrifo.

Rydym wastad wedi argymell eich bod yn cadw eich cofnodion lan i ddyddiad gan fod hyn yn eich galluogi i wneud penderfyniadau o ansawdd, ond yn aml mae ei’n cleientiaid wedi bod yn amharod i ymgysylltu gyda ni yn misol neu’n chwarterol er mwyn paratoi cyfrifion mwy rheolaidd ar sail cost.

Fodd bynnag, yn y blynyddoedd diwethaf mae sefydliadau ariannol megis banciau yn aml yn ofynnu am gwybodaeth mwy cyfredol oherwydd maent yn taflu fwy o sylw ar eich lefelau dyled ac eich gallu i wneud ad-daliadau. Gyda’r cyflwyniad newydd o gyfrifo treth yn digidol o Ebrill 2022, bydd gennych rhwymedigaeth gyfreithiol i gadw cofnodion a fydd yn galluogi cyfrifion elw a tredd chwarterol cael i’w greu a danfon i HMRC.

Rydym wedi cwblhau adolygiad trylwyr ac wedi profi nifer o raglenni cyfrifiadurol fel rhan o ei’n ymchwil. Quickbooks oedd ein dewis cyntaf, a bydd y meddalwedd yn eich cynorthwyo yn eich rhwymedigaethau i HMRC ac hefyd yn helpu ni i gwbwlhau eich cyfrifon mewn ffordd effeithil o rhan gost.

Bydd eich data yn cael gadw’n ddiogel gan Quickbooks a bydd yn bosib i weld hwn trwy eich tabled neu ffon symudol.

Mae hi’n hefyd yn bosib i ddefnyddio meddalwedd i bwydo’r data mewn i Quickbooks i safio amser. Esiampl o meddalwedd fel hyn yw Autoentry sy’n galluogi chi i sganio neu tynnu llun o daleb. Bydd Autoentry wedyn yn tynnu’r data oddi ar y taleb ac yn danfon hwn trwyddo i Quickbooks.

Siaradwch gyda un o’r tim i weld fel all Quickbooks a Autoentry helpu chi i gwrdda rheolau newydd HMRC.

Home | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | © 2024 H D Pritchard & Co. All rights reserved.
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 49-51 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, South Parade, Tenby SA70 7DL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 12 Priory St, Cardigan,West Wales SA43 1BU

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

icaew logo