GP Surgeries & Medical Consultants

We have assisted many medical professionals over the years advising on such things as tax planning strategies to extract “profits” to completing their annual pension returns.

We proactively focus their minds on running profitable “businesses” by taking away the burden of compliance related tasks such as PAYE and Self-Assessment.

We all too often find medical professionals do not claim all allowable expenses which could reduce their tax liabilities.

Contact us today to discover more about managing your wealth.

Meddygfeydd Teulu ac Ymgynghorwyr Meddygol

Rydym wedi cynorthwyo nifer o arbenigwyr meddygol dros y blynyddoedd, o gynghori ar amryw bethau fel strategaethau cynllunio ar gyfer treth i alldynnu elw, i lenwi ffurflenni pensiwn blynyddol.

Gallwn gymryd y baich i ffwrdd o gwblhau tasgau cydymffurfiaeth megis TWE a hunan asesiadau i’ch galluogi i ffocysu’n well ar redeg “busnesau” proffidiol.

Rydym yn aml yn gweld bod arbenigwyr meddygol ddim yn hawlio’r treuliau caniataol i gyd a allai leihau eu atebolrwydd treth.

Cysylltwch gyda ni heddiw er mwyn darganfod mwy ynglyn â sut i reoli eich cyfoeth.

Home | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | © 2024 H D Pritchard & Co. All rights reserved.
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 49-51 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, South Parade, Tenby SA70 7DL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 12 Priory St, Cardigan,West Wales SA43 1BU

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

icaew logo