Wealth management

Are you maximising your personal wealth? Are you confident you are paying the right amount of tax?

Some of the areas where we can help you include:

 • Reporting tax on dividends and interest
 • Assisting with Self-Assessment
 • Checking HMRC Tax Calculations
 • Checking HMRC Notice of Codings
 • Extracting profit from your business
 • Remuneration strategies
 • Tax-efficient savings and investments
 • Planning for a comfortable retirement
 • Estate and Inheritance Tax planning
 • Gifting strategies

Feel free to discuss your wealth management strategies with us today.

Rheoli cyfoeth

A yw eich cyfoeth personol yn cynyddu? A ydych yn hyderus eich bod yn talu’r maint dreth gywir?

Mae’r canlynol yn cynnwys rhai o’r mannau a gallwn eich helpu:

 • Cymryd nodyn o’r dreth sydd angen talu ar ddifidend
 • Cynorthwyo gyda hunanasesiad
 • Gwirio cyfrifiadau treth HMRC
 • Gwirio hysbysiadau codau HMRC
 • Tynnu elw allan o’ch busnes
 • Strategaethau tâl
 • Cynilion a buddsoddiadau effeithlon o ran treth
 • Cynllunio am ymddeoliad cyfforddus
 • Cynllunio am dreth etifeddiaeth
 • Strategaethau anrhegu

Mae croeso i chi drafod eich strategaethau rheoli cyfoeth gyda ni heddiw.

Home | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | © 2024 H D Pritchard & Co. All rights reserved.
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 49-51 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, South Parade, Tenby SA70 7DL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 12 Priory St, Cardigan,West Wales SA43 1BU

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

icaew logo