Charities

There are many complex accounting and reporting requirements governing charities and not-for-profit organisations.

We appreciate in the majority of cases charities are operated by volunteers with limited time resources, we can guide you through the maze of regulation which allows you to focus your efforts on the charitable cause.

Some of the areas where we can help your organisation include:

 • Accounting and book-keeping services
 • Financial planning and management strategies
 • VAT
 • Audit and risk management (if applicable)
 • Business planning
 • Cash flow management and budget forecasts
 • Fundraising ideas
 • Charity Commission and SORP compliance

We can work with you to help your charity meet its objectives. Please contact us for further information.

Elusenau

Mae yna nifer o anghenion cymhleth sy’n ynghlwm gyda chyfrifon elusennau a mudiadau nid-er-elw.

Rydym yn gwerthfawrogi taw yn y mwyafrif o sefyllfaoedd mae’r elusennau yn cael ei gweithredu gan wirfoddolwyr. Gallwn eich harwain trwy’r holl rheoliadau sy’n galluogi chi i ffocysu ar yr achos elusennol.

Mae’r canlynol yn cynnwys rhai o’r ardaloedd lle gallwn helpu:

 • Gwasanaethau cyfrifyddu a llyfrifeg
 • Strategaethau rheoli a chynlluniau ariannol
 • TAW
 • Rheoli archwiliadau (os yn addas)
 • Cynlluniau busnes
 • Rheoli llif arian a rhagolygon cyllideb
 • Syniadau codi arian
 • Cydymffurfiaeth Comisiwn Elusennau a DAA (Datganiad o’r Arfer a Argymhellir)

Gallwn gydweithio gyda chi i helpu’ch elusen gyrraedd eich nod. Cysylltwch gyda ni am fwy o wybodaeth.

Home | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | © 2024 H D Pritchard & Co. All rights reserved.
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 49-51 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, South Parade, Tenby SA70 7DL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 12 Priory St, Cardigan,West Wales SA43 1BU

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

icaew logo