Tourism & Leisure

Based in West Wales, we have proactively advised clients in the tourism industry for over 70 years.

With a coastline of B&B’s, Guesthouses and Hotels together with country Pubs and Restaurants our local knowledge enables us to give specialist, up-to-date advice tailored to your needs.

From complex Capital Allowance claims in large hotels to Inheritance Tax advice on farm B&B’s we have accumulated a wealth of knowledge and expertise in the industry. Our services include but are not limited to the following:

 • Annual and management accounts
 • Tax planning advice
 • VAT services
 • Payroll services
 • Business planning strategies
 • Raising finance
 • Acquisitions
 • Dealing with seasonal fluctuations
 • Cash flow forecasting and advice
 • Succession planning

For more information on how we can help your tourism business flourish, please contact us.

Twristiaeth a Hamdden

Wedi ein lleoli yng Ngorllewin Cymru, rydym wedi cynorthwyo cleientiaid sydd yn rhan o’r diwydiant twristiaeth am dros 70 o flynyddoedd.

Mae G&B’s, Gwestai, Tafarndai a Bwytai yn ein hamgylchynu ac mae ein gwybodaeth leol yn ein galluogi i ddarparu cyngor arbenigol sy’n berthnasol i chi.

O geisiadau Lwfansau Cyfalaf cymhleth yng ngwestai mawr i gyngor Treth Etifeddiaeth ar G&Bau fferm, rydym wedi casglu llawer o wybodaeth a phrofiad ynglyn â’r diwydiant. Mae ein gwasanaethau yn cynnwys ond ddim yn gyfynedig i’r canlynol:

 • Cyfrifon blynyddol a chyfrifon rheoli
 • Cyngor ar gynlluniau treth
 • Gwasanaethau TAW
 • Gwasanaethau Cyflogres
 • Strategaethau cynllunio busnes
 • Codi cyllid
 • Caffaeliadau
 • Delio gydag amrywiadau tymhorol
 • Cyngor a rhagolygon ar lif arian
 • Cynlluniau olyniaeth

Am fwy o wybodaeth ar sut rydym yn gallu helpu eich busnes twristiaeth, cysylltwch gyda ni.

Home | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | © 2024 H D Pritchard & Co. All rights reserved.
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 49-51 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, South Parade, Tenby SA70 7DL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 12 Priory St, Cardigan,West Wales SA43 1BU

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

icaew logo