Construction

The construction industry faces its own set of unique challenges and financial pressures.

We have decades of knowledge assisting builders, contractors and ground workers with accounting and taxation issues.

As well as assisting with compliance related tasks, our specialist services can help you identify problem areas encouraging you to adapt to uncertainties in the economy:

 • Cashflow management.
 • Project management.
 • Budgeting and forecasting.
 • Raising finance.
 • Planning to minimise your tax obligations.
 • Payroll.
 • VAT.
 • CIS compliance.

Furthermore with increasing demands on your time in the form of “red tape” we hope to relieve the burden in these key areas freeing more of your time to concentrate on running a profitable business.

For expert, proactive advice on your construction business, please contact us today.

Adeiladwaith

Mae’r diwydiant adeiladu yn wynebu set o heriau unigryw a phwysau ariannol ei hun.

Mae gennym ddegawdau o wybodaeth a phrofiad i helpu i gynorthwyo adeiladwyr, contractwyr a gweithwyr daear gyda materion treth a chyfrifyddu.

Yn ogystal â chynorthwyo gyda thasgau sy’n gysylltiedig â chydymffurfiaeth, rydym yn gallu helpu gyda phroblemau a’ch annog i addasu i ansicrwyddiadau yn yr economi:

 • Rheoli llif arian.
 • Rheoli prosiectau.
 • Cyllidebu a rhagweld.
 • Codi cyllid
 • Cynllunio i leihau eich rhwymedigaethau treth.
 • Rhestr cyflog
 • TAW.
 • Cydymffurfiaeth â CDA (Cynllun Diwydiant Adeiladwaith).

Rydym yn anelu at leihau’r straen rydych yn profi o gwblhau’r uchod ac wrth wneud hyn bydd yn rhoi fwy o amser i chi ganolbwyntio ar rhedeg eich busnes mewn modd proffidiol.

Am fwy o wybodaeth a chyngor arbenigol ar eich busnes adeiladwaith, cysylltwch gyda ni heddiw.

Home | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | © 2024 H D Pritchard & Co. All rights reserved.
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 49-51 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, South Parade, Tenby SA70 7DL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 12 Priory St, Cardigan,West Wales SA43 1BU

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

icaew logo