VAT

Many businesses unintentionally over or underpay VAT or indeed fail to register for VAT when they should. We can offer as much or as little assistance with this as you want.

Our efficient and cost-effective VAT services include:

 • Preparing refunds for DIY house builders and submitting them to HMRC.
 • Assistance with VAT registration & deregistration.
 • Assistance preparing your sales invoices & Output VAT.
 • Preparing your VAT Returns from available invoices on a monthly or quarterly basis.
 • Submitting your electronic VAT Returns on a monthly or quarterly basis.
 • Advising on the most appropriate scheme for your business, Accruals/Cash/Margin.
 • Advice on complex overseas transactions.
 • Liaising with HMRC in relation to surcharges and penalty notices.
 • Assisting you with HMRC enquiries & investigations.

Call us today for more information on VAT and your business.

TAW

Mae nifer o fusnesau yn gordalu neu dan-dalu ei TAW yn anfwriadol neu hyd yn oed yn methu cofrestru am TAW pryd ddylent. Gallwn gynnig pa gymaint o gymorth gyda TAW a ddymunwch.

Mae ein gwasanaethau cost-effeithlon TAW yn cynnwys:

 • Paratoi ad-daliadau ar gyfer adeiladwyr tai yn adeiladu eu hunain a’u cyflwyno i HMRC.
 • Cynorthwyo gyda chofrestru a dadgofrestru TAW.
 • Cynorthwyo gyda pharatoi eich anfonebau gwerthiant a TAW allbwn.
 • Paratoi eich ffurflenni TAW yn fisol neu’n chwarterol.
 • Darparu cyngor ar ba gynllun sy’n fwyaf addas ar gyfer eich busnes chi, croniadau/arian/maint.
 • Cyngor ar drafodion cymhleth dramor.
 • Cydweithio gyda HMRC ynglyn â gordaliadau ac hysbysiadau cosb.
 • Cynorthwyo ag ymholiadau ac archwiliadau HMRC.

Ffoniwch ni heddiw am fwy o wybodaeth ynglun â TAW.

Home | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | © 2024 H D Pritchard & Co. All rights reserved.
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 49-51 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, South Parade, Tenby SA70 7DL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 12 Priory St, Cardigan,West Wales SA43 1BU

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

icaew logo