Auditing

We can perform your auditing and financial analysis with a minimum of fuss and maximum efficiency and accuracy.

As well as offering you peace of mind that your accounts are fully compliant with statutory requirements, we can use the process to help identify strengths and weaknesses in your business finances, and suggest ways of improving them.

Our core auditing services include:

 • Specialist audits, (Solicitors, Insurance Brokers)
 • Statutory audits
 • Internal audits
 • Due diligence
 • Benchmarking in your sector
 • Minimising fraud exposure

To find out more about our auditing services, please contact our friendly team.

Archwiliadau

Gallwn berfformio eich archwiliadau a dadansoddiadau ariannol yn effeithiol ac yn gywir gyda chyn lleied o ffwdan a sy’n bosib.

Yn ogystal â chynnig tawelwch meddwl ynglyn â’ch cyfrifon a’r ffaith ei bod yn cydymffurfio’n llawn gydag anghenion statudol, gallwn ddefnyddio’r broses i helpu ddod o hyd i gryfderau a gwendidau ariannol eich busnes, ac awgrymu ffyrdd o wellhad.

Mae ein gwasanaethau archwilio craidd yn cynnwys:

 • Archwiliadau arbenigol (Cyfreithwyr, Broceriaid yswiriant)
 • Archwiliadau statudol
 • Archwiliadau mewnol
 • Diwydrwydd dyladwy
 • Meincnodi yn eich sector
 • Lleihau eich amlygiad i dwyll

I ddarganfod mwy am ein gwasanaethau archwilio, cysylltwch â’n tîm cyfeillgar.

Home | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | © 2024 H D Pritchard & Co. All rights reserved.
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 49-51 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, South Parade, Tenby SA70 7DL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 12 Priory St, Cardigan,West Wales SA43 1BU

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

icaew logo