Pay As You Earn (PAYE), Payroll & Wages

This is becoming an increasingly burdensome task for our clients to perform themselves, firstly with the introduction of Real Time Information (RTI) and more recently managing staging dates and the complexities surrounding Pension Auto Enrolment.

For a relatively small charge per employee we seamlessly manage your payroll (as we do for hundreds of clients) allowing you to concentrate on running your business.

Our PAYE services include:

 • Collecting data from you on a weekly/monthly basis.
 • Notifying you of Net Pay and HMRC costs.
 • Dealing with the complexities of Statutory Sick Pay & Statutory Parental Pay.
 • Preparing weekly/monthly pay-slips.
 • Communicating RTI to HMRC on a regular basis.
 • Communicating Pension deductions to the pension provider on a regular basis.
 • Assisting with the timely payment of PAYE to avoid penalties & interest.
 • Dealing with “starters & leavers”.
 • Preparing annual returns and submitting them to HMRC.
 • Preparing forms P11D and submitting them to HMRC.
 • Dealing with HMRC in relation to National Insurance claims.
 • Assisting you with PAYE investigations.

Save yourself time, contact our friendly team today to discuss PAYE in more detail.

Talu wrth Ennill (TWE), Rhestr Cyflogau & Chyflogau

Mae’r dasg hon yn un sy’n dod yn fwy ac yn fwy o broblem i’n cleientiaid ei chwblhau, yn gyntaf gyda chyflwyniad Gwybodaeth Byw (Real Time Information – RTI) a hefyd yn fwy diweddar ymdopi a rheoli dyddiadau cyfnod a’r cymhlethdodau ynglyn a Cofrestru Awtomatig Pensiwn.

Am dâl cymharol isel rydym yn rheoli eich rhestr gyflogau (fel yr ydym yn wneud i gannoedd o eu’n gleientiaid) sy’n galluogi chi i ganolbwyntio ar rhedeg eich busnes.

Mae ein gwasanaethau TWE yn cynnwys:

 • Casglu data wrthych chi bob mis neu wythnos.
 • Rhoi gwybod i chi am gyflog net a chostiau HMRC.
 • Delio gyda’r cymhlethdodau o gyflog sâl statudol a chyflog rhiant statudol.
 • Paratoi slipiau cyflog yn fisol neu wythnosol.
 • Cyfathrebu RTI i HMRC ar adegau rheolaidd.
 • Cyfathrebu didyniadau Pensiwn i’r darparwr pensiwn ar adegau rheolaidd.
 • Cynorthwyo gyda thaliadau PAYE er mwyn osgoi taliadau cosb a thaliadau llog.
 • Delio gyda gweithwyr sy’n dechrau gweithio i chi a’r gweithwyr sy’n eich gadael.
 • Paratoi ffurflenni blynyddol a'u chyflawni i HMRC.
 • Paratoi ffurflenni P11D a'u chyflawni i HMRC.
 • Delio â HMRC mewn perthynas â cheisiadau yswiriant gwladol.
 • Cynorthwyo gydag ymchwiliadau TWE.

Arbedwch amser i’ch hunan, cysylltwch â'n tîm cyfeillgar heddiw er mwyn trafod TWE mewn mwy o fanylder.

Home | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | © 2024 H D Pritchard & Co. All rights reserved.
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 49-51 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, South Parade, Tenby SA70 7DL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 12 Priory St, Cardigan,West Wales SA43 1BU

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

icaew logo