Making Tax Digital

Making Tax Digital for VAT requires VAT registered businesses with taxable turnover above the VAT registration threshold (£85,000) to keep records in digital form and file their VAT Returns using software.

The difference under Making Tax Digital is that the software which businesses use must be capable of keeping and maintaining the records specified in the regulations, preparing their VAT Returns using the information maintained in those digital records and communicating with HMRC digitally via their Application Programming Interface (API) platform.

We at H D Pritchard & Co can offer two solutions to the above changes being Quickbooks and an API enabled Spreadsheet.

Quickbooks is a cloud based accounting software which allows you to record and submit all your transactions in one place. It can then be used as a means of completing your year end requirements while giving you useful management information on a real time basis.

Our Spreadsheet solution allows businesses to comply with the regulations without, in many cases, having to change the current systems in place.

Should you require any further information on the above then please do not hesitate to contact us by telephone, e-mail or through our social media channels.

Gwneud Treth yn Ddigidol

Am dros blwyddyn rydym wedi bod yn paratoi ar gyfer cyfrifo treth yn digidol.

Yn ystod y 3 flwyddyn nesaf mae’n mwy na debygol bydd HMRC yn ofynnu i rhanfwyaf o unigolion hunan-gyflogedig, busnesoedd rhent a cwmnioedd i gynhyrchu a cynnal cofnod digidol/electroneg o ei pryniannau a gwerthiannau. Bydd gan endidau rhwymedigaeth gyfreithiol i ddiweddaru y cofnod digidol yma pob 3 mis ac i greu a danfon cyfrif elw a colled i HMRC, pob cwarter.

Gallwn eich cynorthwyo gyda hyn, naill ai yn gyflawn neu’n rhannol wrth ddefnyddio technoleg cyfrifiadurol soffistigedig.

Ar ol cyflwyno’r cyfrifion elw a colled, bydd angen cyflwyno cyfrif blynyddol i HMRC o fewn 10 mis o fewn diwedd eich flwyddyn gyfrifo neu yn erbyn y 31ain o Ionawr, os taw hyn sydd yn gynt.

Ar ben hynny, yn erbyn y 31ain o Ionawr yn dilyn diwedd y blwyddyn ffisgal bydd angen diweddaru eich cyfrif treth personol, sydd yn broses debyg i gyflwyno eich ffurflen dreth.

Ceir y rheoliadau newydd yma ei ohirio am ychydig ond pan maent yn cael ei gyflwyno bydd yn cael effaith sylweddol ar eich busnes ar modd rydych yn cadw eich cofnodion. Fodd bynnag rydym wedi paratoi’n dda ar gyfer galle eich cynorthwyo gyda’ch dyletswyddau gyfreithiol mewn ffurf cost effeithiol.

Cysylltch gyda’r tîm er mwyn trafod Gwneud Treth yn Digidol mewn fwy o manylder.

Home | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | © 2024 H D Pritchard & Co. All rights reserved.
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 49-51 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, South Parade, Tenby SA70 7DL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 12 Priory St, Cardigan,West Wales SA43 1BU

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

icaew logo