Rental Properties

With low interest rates dominating deposit accounts an increasing number of our clients are seeking more favourable returns by investing in buy-to-let properties and industrial units.

As complex tax legislation changes in this area we can assist in identifying strategies which minimise your tax liabilities and increase your trading and capital profits.

Our services include but are not limited to:

 • Book-keeping
 • Accounts Preparation
 • Self-Assessment Tax Returns
 • Assistance with HMRC enquiries & investigations
 • VAT (if applicable)
 • Raising finance
 • Acquisitions
 • Capital Gains Tax and Inheritance Tax Planning
 • Stamp duty issues
 • Planning for retirement

For more information regarding Rental Properties, please get in touch today.

Eiddo ar rhent

Gyda chyfraddau llog isel yn dominyddu cyfrifon safio mae yna gynnydd yn y nifer o’n cleientiaid sy’n chwilio am adenillion mwy ffafriol trwy fuddsoddi mewn eiddo ‘prynu i osod’ ac unedau diwydiannol.

Wrth i’r ddeddfwriaeth dreth gymhleth newid yn y sector hwn gallwn gynorthwyo wrth ddod o hyd i strategaethau sydd yn lleihau eich rhwymedigaethau treth ac sydd yn cynyddu eich elw masnachu a chyfalafol...

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i:

 • Llyfrifeg
 • Paratoi cyfrifon
 • Ffurflenni treth hunan asesiad
 • Cynorthwyo gyda HMRC ynglyn ag ymholiadau ac ymchwiliadau
 • TAW (os yn addas)
 • Codi arian
 • Caffaeliadau
 • Cynllunio am dreth enillion cyfalaf a threth etifeddiaeth
 • Materion ‘treth stamp’
 • Cynllunio am ymddeoliad

Home | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | © 2024 H D Pritchard & Co. All rights reserved.
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 49-51 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, South Parade, Tenby SA70 7DL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 12 Priory St, Cardigan,West Wales SA43 1BU

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

icaew logo