Accountancy

We prepare accounts for all types of business, Sole Traders, Partnerships and Limited Companies.

We pride ourselves on preparing accounts in a timely manner which enables you to make quality decisions based on current information. With few exceptions we aim to prepare your accounts within one month of receiving complete information.

Our accounting services include:

 • Preparation of Annual Accounts for Sole Traders and Partnerships.
 • Preparation of Statutory Accounts for Limited Companies.
 • Preparation of Company Abbreviated Accounts and filing those with the Registrar of Companies.
 • Preparation of basic Income Statements for Rental and Lettings.
 • Preparation of periodic Management Accounts.
 • Book-keeping services.

For more information about how our accountancy services could benefit you, please contact us.

Cyfrifyddiaeth

Rydym yn paratoi cyfrifon ar gyfer pob math o fusnesau, Unig Fasnachwyr, Partneriaethau a Chwmnïau Cyfyngedig.

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn paratoi cyfrifon mewn amser rhesymol sy’n eich galluogi i wneud penderfyniadau o ansawdd yn seiliedig ar wybodaeth berthnasol. Gydag ychydig o eithriadau rydym yn anelu i baratoi eich cyfrifon o fewn un mis o dderbyn gwybodaeth llawn.

Mae ein gwasanaethau cyfrifiaeth yn cynnwys:

 • Paratoad o gyfrifon blynyddol i Unig Fasnachwyr a Phartneriaethau.
 • Paratoad o gyfrifon statudol i Gwmnïau Cyfyngedig.
 • Paratoad o Gyfrifon Cwmni Cryno a ffeilio'r rhain gyda’r Cofrestrydd Cwmnïau.
 • Paratoad o Ddatganiadau Incwm sylfaenol ar gyfer Rhent a Gosodiadau.
 • Paratoad o gyfrifon Rheoli cyfnodol .
 • Gwasanaethau llyfrifeg.

Am fwy o wybodaeth ynglyn â sut gall ein gwasanaethau cyfrifiaeth bod o fudd i chi, cysylltwch â ni.

Home | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | © 2024 H D Pritchard & Co. All rights reserved.
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 49-51 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, South Parade, Tenby SA70 7DL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 12 Priory St, Cardigan,West Wales SA43 1BU

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

icaew logo