CIS Returns

This is becoming an increasingly burdensome task for our clients to perform themselves, firstly with the introduction of the Construction Industry Scheme (CIS) for contractors and sub-contractors and more recently managing these complexities online.

For a relatively small charge we seamlessly manage your CIS compliance (as we do for hundreds of clients) allowing you to concentrate on running your business.

Our CIS services include:

 • Collecting data from you on a monthly basis.
 • Verifying subcontractors with HMRC.
 • Preparing CIS tax vouchers for subcontractors.
 • Preparing monthly returns and submitting them to HMRC.
 • Informing contractors of the amounts due to HMRC.
 • Assisting with the timely payment of the CIS levy to avoid penalties & interest.
 • Assisting you with CIS appeals & investigations.

For more information on CIS Returns, please contact us.

Dychweliadau CDA (Cynllun Diwydiant Adeiladwaith)

Mae hyn yn profi i fod yn dasg feichus iawn i’n cleientiaid i gwblhau eu hunain, yn gyntaf oherwydd cyflwyniad CDA i gontractwyr ac is-gontractwyr ac yn fwy diweddar, ymdopi a’r cymlethdodau ar lein.

Am dâl cymharol isel rydym yn rheoli eich cydymffurfiaeth CDA (fel yr ydym yn ei wneud i nifer o’n cleientiaid) sy’n galluogi chi i ganolbwyntio ar redeg eich busnes.

Mae ein gwasanaethau CDA yn cynnwys:

 • Casglu data wrthych chi bob mis
 • Gwirio isgontractwyr gyda HMRC.
 • Paratoi talebau dreth CDA ar gyfer contractwyr.
 • Paratoi ffurflenni misol a’i chyflawni i HMRC.
 • Hysbysu contractwyr faint sy’n ddyledus i HMRC.
 • Cynorthwyo gyda thaliadau CDA er mwyn osgoi taliadau cosb a thaliadau llog.
 • Cynorthwyo gydag apeliadau ac ymchwiliadau CIS.

Cysylltwch gyda ni am gymorth bellach.

Home | Accessibility | Disclaimer | Help | Site map | © 2024 H D Pritchard & Co. All rights reserved.
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 49-51 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, South Parade, Tenby SA70 7DL
H D Pritchard & Co, Old Oak House, 12 Priory St, Cardigan,West Wales SA43 1BU

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

icaew logo